O NAS

Ciągłe inwestowanie w rozwój najnowszych technologii oraz ich wdrożenie w procesie produkcji stanowią główny cel strategiczny dla firm wchodzących w skład Alumeta.

Bardzo odpowiedzialnie podchodzimy do rozwoju naszego holdingu przemysłowo-inwestycyjnego, dlatego też współpracujemy tylko z najlepszymi w swoich dziedzinach!

Jakość, funkcjonalność, niezawodność oraz dostępność są niezmiennymi składnikami sukcesu rynkowego wszystkich produktów i usług firm Alumeta.

 
Założyciel, Prezes Zarządu Grupy Kapitałowej Alumeta

Fakty

TOP 100

WEJŚCIE DO TOP 100 FIRM UKRAIŃSKICH Z POTENCJAŁEM EKSPORTOWYM
(według magazynu BUSINESS)

20 000+

W NASZYM ASORTYMENCIE PONAD 20 OOO TYPÓW WYROBÓW ALUMINIOWYCH

1sze MIEJSCE

1 MIEJSCE NA UKRAINIE W PRODUKCJI WYROBÓW ALUMINIOWYCH (według magazynu online PROMETAL)

22 000 TON

ROCZNA MOC PRODUKCYJNA
Światowa produkcja aluminium
Światowe zużycie aluminium

System zarządzania jakością firmy jest certyfikowany zgodnie z wymaganiami ISO 9001: 2015.

Produkty spełniają wszystkie wymagania norm związanych z dokumentami regulacyjnymi dotyczącymi oznakowania CE:

  • EU Regulation 305/2011;
  • EU RoHS directives (№ 2011/65/EU);
  • REACH Regulation (№ 1907/2006).

FAKTY Z KTÓRYCH JESTEŚMY DUMNI

NASZE WARTOŚCI

  • Poszanowanie praw i interesów naszych pracowników, wymagań i życzeń naszych klientów oraz warunków współpracy z naszymi partnerami biznesowymi.
  • Wysoka jakość codziennej pracy, 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu.
  • Ciągłe zwiększanie udziału innowacji oraz ich wdrażanie w pracy firm.
  • Uczciwość w relacjach z klientami i partnerami.
  • Wydajność i efektywność to główne zadania naszych firm.
  • Odpowiedzialność naszych działań biznesowych i troska o środowisko naturalne.

Współpraca z 30 krajami na całym świecie

Firmy Alumeta zwiększają zyski oraz kapitalizację działalności biznesowej, w oparciu o uruchamianie produkcji, która spełnia wszystkie potrzeby naszych klientów.

Zdobywamy nowe rynki, zwiększając potencjał produkcyjny i wdrażając nowe technologie. Jesteśmy zawsze gotowi na zmiany oraz nowe oczekiwania otoczenia. podejmujemy decyzje inwestycyjne na bazie sprawdzonych i potwierdzonych danych, obliczeń zwrotu inwestycji oraz oczekiwanych zysków.

Nasze walory

Wysoka jakość produktów i usług, potwierdzona przez międzynarodowe normy i certyfikaty
Stałe inwestowanie w rozwój najnowszych technologii oraz ich wdrożenie w miejscu pracy
Stałe inwestowanie w rozwój najnowszych technologii oraz ich wdrożenie w miejscu pracy

Asortyment ponad 20 000 produktów

Eksportujemy swoje produkty do 30 krajów

Biznes odpowiedzialny społecznie

Jesteśmy firmą odpowiedzialną społecznie. Prowadzimy działalność biznesową
z uwzględnieniem interesu społeczeństwa, biorąc odpowiedzialność za wpływ naszych działań na konsumentów, udziałowców, pracowników, społeczności oraz środowisko naturalne. Podstawą naszych prac są relacje zaufania pomiędzy biznesem, społecznością i władzami, doskonalenie wyników działalności biznesowej oraz całkowitej stopy zwrotu w dłuższej perspektywie.

Przy podejmowaniu decyzji biznesowych przestrzegamy najwyższych standardów
w działaniach operacyjnych i produkcji, norm socjalnych i jakościowych naszej pracy. Dążymy do zminimalizowania niekorzystnego oddziaływania na środowisko naturalne przy zwiększaniu produkcji i rozszerzaniu zakresu produktów, wdrażając nowe technologie lub regulacje w zakresie pracy naszej załogi.